Udržitelný rozvoj na míru

Udržitelný rozvoj na míru

Udržitelný rozvoj je žhavé téma současnosti. Módní průmysl je nedílnou a významnou součástí ekonomiky a stejně jako jiné obory, i zde se musíme zabývat otázkou, nakolik je jeho rozvoj udržitelný i do budoucna.

Vzhledem k tomu, že zakázkové krejčovství ADAM STEINER se zabývá poskytováním nejvyšší krejčoviny bespoke, zaměříme se především na udržitelný rozvoj výroby obleků na míru, stejně jako na výrobu látek pro takové obleky a služeb s tím spojených.

Raději Evropa nebo Asie?

Nejdříve se podívejme na to, odkud pocházejí materiály, které v našem krejčovství používáme. A bez rozmýšlení můžeme rovnou říci, že je to v maximální míře Evropa. Všechny výrobky, které se totiž vyrábějí v Evropě, potažmo v EU, musejí splňovat standardy, konkrétně regulaci REACH, která zajišťuje minimalizaci dopadů na lidské zdraví a životní prostředí při jejich výrobě. Když k tomu přidáme hledisko vzdálenosti pro transport, není co dále řešit.

Volně chovaná zvířata

Volně chovaná zvířata

Vlna z volně chovaných zvířat

Obecně řečeno, vlna je úžasný materiál. Je zcela přírodní, biologicky odbouratelná, a může být získávána etickým způsobem slučitelným se zásadami udržitelného rozvoje. Chov pro získávání vlny, se stále více přibližuje přírodnímu prostředí. Zvířata se mohou pohybovat volně po krajině. Tím, že se přirozeně pasou, rozrušují půdu svými kopyty, zároveň zanechávají po sobě organické zbytky ve formě exkrementů. Pomáhají tak půdě vstřebávat zpět to, co z ní bylo chovem odebráno. Většina chovů ve Velké Británii i v Austrálii je ve volném výběhu. Navíc dodržují i zásady rotace pastvin apod.

Musíme ovšem přiznat, že například kašmír již tato ekologická pozitiva nemá. Velmi často je kašmír získáván způsobem, který může vést k desertifikaci půdy, hlavně v Číně. Snažíme se proto spolupracovat s dodavateli, kterým na udržitelném rozvoji záleží a pro výrobu kašmírových látek spolupracují s ekologicky odpovědnými chovateli.

Vikuňa

Vikuňa

Pokud si ale jako zákazník chcete být jisti, že látka pro váš oblek na míru byla vyrobena šetrným způsobem k životnímu prostředí, a zároveň vyžadujete vlastnosti kašmíru, obraťte svou pozornost na vikuňu. Velbloudi, z nichž je vikuňa získávána, jsou paseni ve volné přírodě na velkých plochách. Bývají také chováni domorodými národy, pro něž je dobrá péče o krajinu životní podmínkou.

Je zakázková výroba ekologická?

Sériová velkovýroba přinesla společnosti obrovský užitek v tom, že snížila cenu produkce a zvýšila dostupnost konečných výrobků širokým masám. To s sebou ale nese daň v podobě nehospodárného zacházení se zdroji, zneužívání pracovní síly a zatěžování životního prostředí nadměrnou dopravou. Masově produkované výrobky často nedosahují potřebné kvality pro dlouhodobé používání a častěji se musejí obnovovat, a tedy vytváří se více odpadu.

Zakázková výroba

Zakázková výroba

Zakázková výroba, kterou poskytuje krejčovství ADAM STEINER, je v porovnání s velkovýrobou dražší. To je zbytečné popírat. Na druhou stranu, je při ní spotřebováno méně, dopad na životní prostředí je menší, lidé, kteří se na výrobě v celém procesu podílejí, jsou spokojenější. V neposlední řadě, dostanete produkt, který je kvalitní natolik, že jej nebudete muset vyhodit za pár týdnů, měsíců ani let. Bude vám sloužit dlouho, stejně jako chceme, aby nám dlouho sloužila planeta, na níž žijeme. Protože pokud dobře vím, žádná jiná takhle úžasná zatím na krámě není…